Đại diện cho Chủ nhà

Đại diện cho Chủ nhà

 

Tổng quan

Sở hữu khả năng tiếp cận nhanh chóng, am hiểu địa phương và nắm bắt sâu sắc những biến động của thị trường bất động sản, các chuyên gia giàu kinh nghiệm của NCP có những riêng biệt nhằm tư vấn cho khách thuê tiếp cận bất động sản nhanh chóng & kịp thời.

Thành công của chúng tôi không chỉ dựa trên việc cho thuê bất động sản mà còn nằm ở việc sẵn sàng thay đổi để nâng cao chất lượng hình ảnh và gia tăng giá trị Bất động sản của Chủ nhà. Chúng tôi luôn xây dựng các chiến lược riêng biệt nhằm tối đa hóa giá trị tài sản của khách hàng

NCP thực hiện các chiến lược cho thuê thông qua việc thu hút trực tiếp người môi giới và khách thuê tiềm năng. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ toàn diện từ xây dựng chiến lược, lập kế hoạch đến Quản lý Bất động sản.

  • Thương lượng hợp đồng thuê toàn diện
  • Giám sát xây dựng
  • Phân tích tài chính
  • Chiến lược tiếp thị và xây dựng hình ảnh / tái định vị
  • Đánh giá năng lực
  • Quản lý bất động sản
  • Tìm kiếm và thăm dò địa điểm
  • Xây dựng quan hệ bền vững với khách thuê