tư vấn quản lý

Tư vấn quản lý bất động sản đánh giá giá trị tiềm năng và thực tế của một bất động sản và tư vấn cho chủ đầu tư có ý tưởng tự thành lập Ban quản lý toà nhà về cách tối đa hóa thu nhập tiềm năng có thể được tạo ra từ nó. Cả hai nhà đầu tư cá nhân và doanh nghiệp đều đầu tư bất động sản như một cách để tạo ra lợi nhuận từ vốn tài chính dự phòng. Vai trò của một nhà Tư vấn Quản lý Bất động sản đặc biệt quan trọng vì có kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm để tư vấn về cách sử dụng bất kỳ tài sản cụ thể nào để đạt được lợi nhuận tốt nhất. Tư vấn quản lý tài sản có thể đề xuất những thay đổi về cấu trúc, kỹ thuật và điều này mang lại cho NCP cơ hội tiếp xúc với nhiều chuyên gia xây dựng từ Kiến trúc sư đến Thợ điện. Chúng tôi xây dựng bộ quy trình quản lý dựa trên mô hình tòa nhà và định hướng khai thác của Chủ đầu tư.