Giới thiệu

NCP cung cấp các giải pháp dịch vụ quản lý và tư vấn Bất động sản với các phân khúc khách hàng đa dạng như:

  • Khu đô thị
  • Khu công nghiệp
  • Trụ sở công
  • Văn phòng
  • Bệnh viện.
  • Chung cư

Coi khách hàng là đối tác chiến lược, NCP đảm bảo rằng khách hàng có thể tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình mà không phải băn khoăn đến không gian làm việc, sinh hoạt hay vui chơi bằng cách áp dụng các kinh nghiệm và nguồn lực tốt nhất để quản lý Bất động sản được giao và hỗ trợ khách hàng, nhờ đó giúp đem đến sự thay đổi cho tổng thể chất lượng cuộc sống, công việc của khách hàng.

Không máy móc, rập khuôn, chúng tôi thiết kế, quản lý và cung cấp Dịch vụ Bất động sản phù hợp với các mục tiêu chiến lược về nguồn lực của từng khách hàng