Đại diện cho Khách thuê

Đại diện cho Khách thuê

Tổng quan

Với lợi thế am hiểu địa phương và nắm bắt sâu sắc những biến động của thị trường, NCP có thể cung cấp cho các khách hàng có nhu cầu mở rộng không gian kinh doanh, tìm kiếm văn phòng đại diện tại Việt Nam. Trong quá trình này, chúng tôi sẽ hỗ trợ người thuê tìm kiếm và lựa chọn địa điểm, đánh giá thị trường, đàm phán hợp đồng thuê.