Công nghiệp và Logistic

Công nghiệp và Logistic

 

Nhóm Công nghiệp & Logistics của NCP thực hiện phương pháp định giá theo hướng tư vấn sáng tạo và linh hoạt. Với kiến thức thị trường vượt trội và toàn diện, chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng các giải pháp tối ưu để quản lý các bất động sản khu Công nghiệp hoặc Logistics của Chủ đầu tư.

NCP sẽ giúp Quý vị định giá các loại hình bất động sản bao gồm:

  • Khu thương mại
  • Kho lạnh / kho hàng
  • Văn phòng / kho hàng
  • Trung tâm phân phối
  • Công nghiệp nặng
  • Công nghiệp nhẹ
  • Nghiên cứu và phát triển