Dịch vụ trung tâm dữ liệu

Dịch vụ trung tâm dữ liệu

 

Với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành vận hành và bảo trì các cơ sở hạ tầng, chúng tôi hiểu được tầm quan trọng của một bộ tiêu chuẩn hoàn chỉnh và toàn diện về công tác quản lý và triển khai các dịch vụ.

Đối với quản lý cơ sở hạ tầng, cách tiếp cận của NCP là tập trung vào các yếu tố cơ bản như: Quản lý hợp đồng bảo hành, quản lí dữ liệu, bảo trì cơ sở vật chất, đảm bảo tính an toàn và tính sẵn sàng. Chúng tôi đã tích hợp tất cả các khía cạnh quan trọng của lĩnh vực quản lý cơ sở vật chất.

Dịch vụ của chúng tôi

 • Phát triển ngân sách và đảm bảo tài chính
 • Quản lý những sự thay đổi và giảm thiểu rủi ro
 • Hệ thống quản lý bảo trì trên máy tính (bảo trì phòng ngừa, dự đoán và khắc phục; quản lý thứ tự công việc; quản lý nhà thầu…)
 • Quản lý hợp đồng và bảo hành
 • Thủ tục tùy chỉnh
 • Tính bền vững của trung tâm dữ liệu và hiệu quả về sử dụng năng lượng
 • Quản lý dữ liệu
 • Quy trình vận hành trong trường hợp khẩn cấp
 • Sức khỏe và an toàn môi trường
 • Bảo trì cơ sở vật chất
 • Hệ thống tiện ích
 • Vận hành và nhân sự
 • Đào tạo vận hành
 • Quy trình truy cập bảo mật vật lý
 • Đảm bảo chất lượng và tối ưu hóa hiệu suất
 • Quy trình vận hành tiêu chuẩn
 • Đào tạo về đảm báo yếu tố an toàn tại nơi làm việc