Quản lý năng lượng và phát triển bền vững

Quản lý năng lượng và phát triển bền vững

 

Cắt giảm chi phí sử dụng cho năng lượng luôn là mục tiêu hàng ngày trong các dự án do NCP quản lý. Chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp tăng thu nhập ròng từ hoạt động kinh doanh, bao gồm:

  • Xây dựng và nâng cấp Hệ thống quản lý
  • Hiệu chỉnh Hệ thống HVAC
  • Giảm thiểu điện năng tiêu thụ cho phù hợp với nhu cầu
  • Nâng cấp Hệ thống chiếu sáng
  • Quản lý dữ liệu tiện ích & đo điểm chuẩn
  • Tiết kiệm chi phí